ค้นหาบล็อกนี้

สร้างฟอร์มรับข้อมูล (Form Input Database) 3

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลต่อจากตอนที่ 2 ครับ


7.หลังจากที่เรากดปุ่มสลับมุมมองออกแบบ กับมุมมองพร้อมสำหรับการกรอกข้อมูล แล้ว ก็จะได้หน้าตาของฟอร์มที่เราสร้าง ตามภาพที่ 1 ครับ

ภาพที่ 1 การสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ (Design View)

8.ขั้นตอนต่อมาคือการตั้งชื่อสำหรับฟอร์มที่เราสร้างเสร็จแล้วครับ โดยไปที่เมนูบาร์ คลิ๊ก Save as หลังจากนั้นก็มพิมพ์ชื่อฟอร์มตามเราต้องการ หรือ ตั้งชื่อตามตัวอย่างที่ผมทำก็ได้นะครับ จะได้ไม่สับสน(ดูภาพที่ 2 ประกอบ)

9.ตั้งชื่อเสร็จก็คลิ๊กปุ่มตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างฟอร์มครับ


ภาพที่ 2 การสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ(Design view)

10.ภาพที่ 3 คือภาพที่พร้อมสำหรับการเพิ่มหรือกรอกข้อมูลแล้วครับ


ภาพที่ 3 มุมมองฟอร์มที่พร้อมสำหรับการทำงาน

ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ทำตามขั้นตอนการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access จนมาถึงการสร้างฟอร์มเป็นกันทุกคนแล้ว ยั้งมีลายละเอียดหรือเทคนิคต่างๆ ของการสร้างฟอร์มอยู่อีกมากครับ ซึ่งผมจะค่อยๆ อธิบายให้ทุกท่านได้ทราบในบทต่อๆ ไปครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เยี่ยมชมเวบบล็อกของผม (Website and Web Blog Hosting)

ไม่มีความคิดเห็น: